Samodzielni pracownicy naukowi

prof. dr hab. Andrzej M. Oleś (kierownik) pok. D-2-57 amoles[at]if.uj.edu.pl
prof. dr hab. Jacek Dziarmaga pok. D-2-55 dziarmaga[at]th.if.uj.edu.pl
prof. dr hab. Krzysztof Rościszewski pok. D-2-51 krzysztof.rosciszewski[at]uj.edu.pl

 

Pracownicy naukowi

dr Wojciech Brzezicki (współpraca) pok. D-2-51 w.brzezicki[at]uj.edu.pl
dr Bartek Gardas pok. D-2-53 bartek.gardas[at]gmail.com
dr Marek Rams pok. D-2-53 marek.rams[at]uj.edu.pl
dr Debasis Sadhukhan pok. D-2-42 dsadhukhan79[at]gmail.com

 

Doktoranci i Studenci

mgr Dorota Gotfryd (UW)   dorota.gotfryd[at]gmail.com
mgr Anna Francuz pok. D-2-16 ann.francuz[at]gmail.com
mgr Aritra Sinha pok. D-2-42 aritrasinha98[at]gmail.com