Kierownik Zakładu

Samodzielni pracownicy naukowi

prof. dr hab. Jacek Dziarmaga pok. 437b dziarmaga[at]th.if.uj.edu.pl
prof. dr hab. Krzysztof Rościszewski pok. 409 krzysztof.rosciszewski[at]uj.edu.pl

 

Pracownicy naukowi

dr Wojciech Brzezicki   w.brzezicki[at]uj.edu.pl

 

Doktoranci i Studenci

mgr inż. Krzysztof Bieniasz pok. 602 krzysztof.bieniasz[at]uj.edu.pl
mgr Piotr Czarnik pok. 654 piotr.czarnik[at]uj.edu.pl
lic. Dorota Gotfryd   dorota.gotfryd[at]uj.edu.pl